Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag
Västernorrland

Kyrkliga kulturminnen och Byggnadsminnen

Våra uppdrag i stort sett handlar om underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Se våra projekt på kartan och projektbeskrivning under varje län

Hässjö Kyrka

Hässjö Ljustorp Tynderö församling


Uppdrag 2019

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till restaurering av kyrktorn.


Uppdrag 2020

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till restaurering av kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • 2019 utfört en Statusbesiktning av skador på kyrktorn
 • 2019 tagit fram Uppmätningsritningar av tornkonstruktion
 • 2019 utfört en Rötskadeutredning med resistograph
 • 2019 tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012
 • 2019 tagit fram Förslag till åtgärder på tak och bärande konstruktion
 • 2019 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2020 tagit fram Konstruktionritningar
 • 2020 tagit fram fristående Teknisk beskrivning samt Mängdförteckning
 • 2020 tagit projektanpassade Detaljritningar till trä- och plåtarbeten

Bjärtrå Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2018

Vi har

 • utfört en Läckageutredning på långhustak i anslutning till torn
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Ramsele Kyrka och Klockstapel

Ramsele Edsele församling


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram bygghandlingar till utvändiga underhållsåtgärder på kyrkan och klockstapeln.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av taktäckningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • tagit fram projektanpassade Tillverknings- och Detaljritningar till takarbeten

Skogs Stallar

Kramfors pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av tak och grund
 • tagit fram Uppmätningsritningar av tak
 • tagit fram Rambeskrivning till tak- och grundåtgärder

Holms Kyrka

Indalens pastorat


Uppdrag 2016

I samarbete med Anette Lund Contexto AB har vi tagit fram underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen till åtgärder på bärande konstruktion.

Uppdrag 2017

I samarbete med Arenatum AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till åtgärder på bärande konstruktion.


Vintish Consulting AB har

 • 2016 utfört en Statusbesiktning av bärande konstruktion
 • 2016 tagit fram Uppmätningsritningar av bärande konstruktion
 • 2016 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2016 tagit fram Förslag till åtgärder på bärande konstruktion
 • 2017 utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • 2017 tagit fram Konstruktionsdokumentation och ritningar till åtgärder
 • 2017 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2017 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Bydalens Kapell och Klockstapel

Sköns församling


Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändiga underhållsåtgärder på tak.

Uppdrag 2017

I samarbete med Anette Lund Contexto AB har vi tagit fram underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och bygghandlingar till takkomplettering med snörasskydd.


Vintish Consulting AB har

 • 2016 utfört en Syn av taktäckningar
 • 2016 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2016 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till takarbeten
 • 2017 tagit fram Uppmätningsritning av tak
 • 2017 tagit fram Tillverknings- och Monteringsritningar till snörasskydd

Attmars Kyrka och Klockstapel

Tuna Attmars församling


Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändiga underhållsåtgärder på klockstapel och stigport samt till utvändig restaurering av kyrkan.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av taktäckningar
 • tagit fram Uppmätningsritning av tak
 • tagit fram Tekniska beskrivningar i anslutning till Hus AMA 14
 • tagit fram projektanpassade Detalj- och Tillverkningsritningar till takarbeten

Sköns Kyrka

Sköns församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till utvändig restaurering.

Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av taktäckningar
 • 2015 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2015 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar
 • 2016 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2016 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Sollefteå Kyrka

Sollefteå Boteå pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändiga underhållsåtgärder.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi följt upp entreprenadarbeten.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av taktäckningar
 • 2015 tagit fram Uppmätningsritning av tak
 • 2015 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2015 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2017 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Edsele Kyrka

Ramsele Edsele församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av plåtanslutningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Långsele Kyrka

Långsele Graninge Helgums pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till ny skivtäckning av kopparplåt på kyrktorn.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi följt upp entreprenadarbeten och tagit fram bygghandlingar till byte av rötskadad bärande konstruktion på kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av kyrktorn
 • 2015 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2015 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2017 utfört en Statusbesiktning av bärande konstruktion
 • 2017 tagit fram Konstruktionsritningar
 • 2017 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Ullångers Kapell

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till ombyggnad av kapell.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av befintlig konstruktion
 • tagit fram Teknisk beskrivning och Konstruktionsritningar

Vibyggerå Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram bygghandlingar till ny trappa med handikapramp.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn och uppmätning av huvudentré
 • tagit fram Ritningsförslag till ny trappa med handikapramp av rampgaller och av stenbelagd betong

Styrnäs Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till utvändig restaurering.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Statusbesiktning av befintliga taktäckningar
 • 2015 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2015 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar
 • 2017 tagit fram Uppmätningsritningar av fasader och bärverk
 • 2017 utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • 2017 tagit fram Konstruktionsdokumentation och ritningar till långhus
 • 2017 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14
 • 2017 tagit projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Nora Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till underhållsåtgärder på långhustak.

Uppdrag 2018

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till restaurering av kyrktorn.

Uppdrag 2019

I samarbete med Hifab AB har vi utfört statusbesiktning och utredning på kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Läckageutredning på långhustak
 • 2015 tagit fram Teknisk beskrivning till åtgärder på långhustak
 • 2018 utfört en Syn av skador på kyrktorn
 • 2018 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2019 utfört en Statusbesiktning av kyrktorn
 • 2019 tagit fram Uppmätningsritningar av tornkonstruktion
 • 2019 utfört en Rötskadeutredning med resistograph
 • 2019 tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012

Lögdö Brukskapell

Hässjö Ljustorp Tynderö församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till ny taktäckning av kyrkspån.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av befintliga taktäckningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 11
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till takarbeten
© 2015 - Vintish Consulting AB, All Rights Reserved