Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag
Privatpersoner

Tjänster - Privatpersoner

Kontrollansvarig enligt PBL

att samhällets krav uppfylls


Vi förklarar hur byggprocessen går till, vilka lagkrav som påverkar dig som byggherre och vem som ansvarar för vad. Vi bestämmer tillsammans vilka kontroller ska göras och vem som ska kontrollera. Vi hjälper dig hela vägen från start till mål!

Bland annat


Bistår med förslag till kontrollplan

Medverkar vid kontroller

Avger ett utlåtande

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet, kompetens och certifiering som krävs för att genomföra uppdrag.

Teknisk Kontrollant

löpande kontroll att arbete utförs fackmässigt


Vi rekommenderar att du anlitar en eller flera kontrollanter i ditt projekt. Kontrollanten ser till att arbete utförs fackmässigt och att byggfel upptäcks i ett tidigt skede. Även vår kontrollansvarig kan bistå med teknisk kontroll.

Bland annat


Upptäcker byggfel i tidigt skede

Bistår med tekniska lösningar

Kontrollerar utfört arbete

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Du kan känna dig tryggt med oss

 

För dig som privatperson gäller Konsumenttjänstlagen. För din ytterligare trygghet upprättar vi uppdragsbekräftelse som ansluter till ABK 09 och är ett komplement till lagstiftningen.

 

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.


ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.


Bland annat i standardavtalet ABK 09 avtalas konsultansvarstid som är 10 år.


Vi tar ett helhetsansvar för genomfört uppdrag. Vi har konsultansvarsförsäkring som uppfyller alla krav i ABK 09.

© 2015 - Vintish Consulting AB, All Rights Reserved

Vi hjälper er med teknisk rådgivning, expertstöd och kontroller före och under hela byggprocessen

Följ oss