Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag
Företag och Brf

Tjänster - Företag och Bostadsrättsförening

Taksäkerhetskommittén


Sakkunnig

inom Taksäkerhet

Konstruktionshandlingar

Trä-, Stål- och Betongkonstruktioner


Vi arbetar med avancerade programvaror som Tekla och Dlubal RFEM med 2D eller 3D dimensionering.

Bland annat


Konstruktionsritningar

Konstruktionsdokumentation

Dimensioneringskontroll

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, certifiering, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Kontrollansvarig enligt PBL

Behörighet K (projekt av komplicerad art)


Vi medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Bland annat


Bistå med förslag till kontrollplan

Medverka vid kontroller

Avge ett utlåtande

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet, kompetens och certifiering som krävs för att genomföra uppdrag.

Besiktningsman

Bygg


Vi säkerställer att arbete utförs enligt kontraktshandlingar och författningar.

Bland annat


Statusbesiktningar

Entreprenadbesiktningar

Garantibesiktningar

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Teknisk Kontrollant

Bärande konstruktion, Taksäkerhetsanordningar, Taktäckningar och Plåt


Vi har mångårig praktisk och teknisk erfarenhet.

Bland annat


Upptäcka byggfel i tidigt skede

Bistå med tekniska lösningar

Kontrollera utfört arbete

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

© 2015 - Vintish Consulting AB, All Rights Reserved

Vi hjälper er med teknisk rådgivning, expertstöd och kontroller före och under hela byggprocessen

Följ oss