Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

VINTISH CONSULTING AB

Privatpersoner

Privatpersoner


Tänker du bygga, riva eller ändra?

Pastorat och Församlingar

Pastorat och Församlingar


Behöver ni hjälp med tillståndsansökan?

Företag och Brf

Företag och Brf


Är det ett komplicerat byggprojekt?

BRF i Örnsköldsvik
BRF i Örnsköldsvik
Projektering av takombyggnad
Härnösands Rådhus - byggnadsminne
Härnösands Rådhus - byggnadsminne
Projektering av takbyte och förstärkning av bärande takkonstruktion
Färila Kyrka - kyrkligt kulturminne
Färila Kyrka - kyrkligt kulturminne
Kontrollansvarig enl. PBL, rötskadeutredning, konstruktionsberäkningar och ritningar