Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

VINTISH CONSULTING AB

Pastorat och Församlingar
Företag och Brf

Företag och Brf


Är det ett komplicerat byggprojekt?

Pastorat och Församlingar


Behöver ni hjälp med tillståndsansökan?

BRF i Örnsköldsvik
BRF i Örnsköldsvik
Projektering av takombyggnad
Härnösands Rådhus - byggnadsminne
Härnösands Rådhus - byggnadsminne
Projektering av takbyte och förstärkning av bärande takkonstruktion
Färila Kyrka - kyrkligt kulturminne
Färila Kyrka - kyrkligt kulturminne
Kontrollansvarig enl. PBL, rötskadeutredning, konstruktionsberäkningar och ritningar