Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kyrkliga kulturminnen och Byggnadsminnen

Våra uppdrag i stort sett handlar om underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Se våra projekt på kartan och projektbeskrivning under varje län

Druidgården

Druidgården Umeå AB


Uppdrag 2017

I samarbete med Historiska Hus i Norr AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen till ny dubbelfalsad skivtäckning av färgbelagd plåt.


Vintish Consulting AB har

  • utfört en Syn av befintliga taktäckningar
  • tagit fram Uppmätningsritning av tak
  • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14
  • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Skellefteå Landsförsamlings Kyrka

Skellefteå Pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Historiska Hus i Norr AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till ny dubbelfasad skivtäckning av kopparplåt.

Uppdrag 2019

I samarbete med Historiska Hus i Norr AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering av sakristian.


Vintish Consulting AB har

  • 2017 utfört en Statusbesiktning av taktäckningar på sakristian
  • 2017 tagit fram Uppmätningsritning av tak
  • 2017 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
  • 2017 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar och takkonstruktion
  • 2017 tagit fram Byggkostnadskalkyl
  • 2019 tagit fram fristående Teknisk beskrivning med ritningar till takarbeten