Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kyrkliga kulturminnen och Byggnadsminnen

Våra uppdrag i stort sett handlar om underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Se våra projekt på kartan och projektbeskrivning under varje län 

Stationshuset Vassijaure

Trafikverket


Uppdrag 2019

I samarbete med Historiska Hus i Norr AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Riksantikvarieämbetet för en del av byggnad som ägs av Trafikverket samt underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen för den andra delen som ägs av Brf Vassitjåkko 1 till utvändig restaurering av stationshuset.


Vintish Consulting AB har

  • utfört en Statusbesiktning av taktäckningar och bärande takkonstruktion
  • tagit fram Uppmätningsritning av tak
  • tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012
  • tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar och takkonstruktion