Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Tjänster - Företag och Bostadsrättsförening

Bland annat


Konstruktionsritningar

Konstruktionsdokumentation

Dimensioneringskontroll

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, certifiering, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Konstruktionshandlingar

Trä-, Stål- och Betongkonstruktioner


Vi arbetar med avancerade programvaror som Tekla och Dlubal RFEM med 2D eller 3D dimensionering.

Bland annat


Uppmätningsritningar

Konstruktionsberäkningar

Skadeutredningar

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Utredningar

Taktäckningar och bärande konstruktion


Vi reder ut skadans orsak och omfattning genom besiktningar, kontroll av relationshandlingar, ingrepp i befintlig konstruktion, provtagning, beräkningar och resistansmätningar med resistograph.

Bland annat


Resistansmätningar

Ritningar och foto underlag

Inspektionsredovisning

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Broinspektion

Byggnadsverk av trä


Vi utför skadeutredningar med resistograph.

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet, kompetens och certifiering som krävs för att genomföra uppdrag.

Bland annat


Bistå med förslag till kontrollplan

Medverka vid kontroller

Avge ett utlåtande

Kontrollansvarig enligt PBL

Behörighet K (projekt av komplicerad art)


Vi medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Bland annat


Statusbesiktningar

Entreprenadbesiktningar

Garantibesiktningar

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Besiktningsman

Bygg


Vi säkerställer att arbete utförs enligt kontraktshandlingar och författningar.

Taksäkerhetskommittén


Sakkunnig

inom Taksäkerhet

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Bland annat


Upptäcka byggfel i tidigt skede

Bistå med tekniska lösningar

Kontrollera utfört arbete

Teknisk Kontrollant

Bärande konstruktion, Taksäkerhetsanordningar, Taktäckningar och Plåt


Vi har mångårig praktisk och teknisk erfarenhet.

3D-modell