Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kvalitets- och miljöpolicy


Vintish Consulting AB är ett konsultföretag som specialiserar sig på restaurering och ombyggnation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi tillhandahåller även expertstöd för om-, till- och nybyggnation.

 

Våra kunder ska kunna lita på att uppdragen färdigställs i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa att lagar, riktlinjer, önskemål och krav från kunder efterföljs. Vi ställer höga krav på medarbetarna, underkonsulter och andra samarbetspartners för att säkerställa ett gott resultat och för att varje uppdrag skall bli en god referens för framtida affärer.

 

Vi säkerställer medarbetares kompetens genom ständiga utbildningar och lärande av egna och andras erfarenhet. Vi håller oss uppdaterade med den senaste tekniken, mjukvaror och mätinstrument.

 

Vi minskar vår miljöpåverkan med ständiga förbättringar av vårt arbetssätt. Med trygga genomtänkta lösningar, rätt materialval och detaljerad projektering bidrar vi till en miljömässig hållbarhet.