Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kvalitets- och miljöpolicy


Vintish Consulting AB är ett konsultföretag som specialiserar sig på restaurering och ombyggnation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi tillhandahåller även expertstöd för om-, till- och nybyggnation.

 

Vi tar ett helhetsansvar för genomfört uppdrag. Våra kunder ska kunna lita på att uppdrag färdigställs i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi arbetar systematiskt med att uppfylla lagar samt krav från kunder. Vi ställer höga krav på medarbetarna, underkonsulter och andra samarbetspartners för att varje uppdrag blir en god referens för framtida affärer.

 

Vi säkerställer medarbetares kompetens genom ständiga utbildningar och lärande av egna och andras erfarenhet. Vi håller oss uppdaterade med den senaste tekniken, mjukvaror och mätinstrument.

 

Vi minskar vår miljöpåverkan med ständiga förbättringar av vårt arbetssätt. Med trygga genomtänkta lösningar, rätt materialval och detaljerad projektering bidrar vi till en miljömässig hållbarhet.© 2015 - Vintish Consulting AB, All Rights Reserved