Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

OM OSS

Företaget ägs och drivs av Alexander Vintish

Org nr 559007-9348

 

 

Vintish Consulting AB

 

Vintish Consulting AB är ett byggkonsultföretag som specialiserar sig på projekt av komplicerad art och skyddade byggnader. Vi hjälper er med projektering och kontroller av nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, restaurering och ändring av befintlig byggnad.


Bland våra kunder är både privatpersoner, företag och myndigheter.



  • Statusbesiktningar (taktäckningar, plåt och bärande konstruktion)
  • Utredningar och projektering vid åtgärder på kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen
  • Bygglovhandlingar
  • Bygghandlingar
  • Konstruktionshandlingar och dimensioneringskontroll
  • Entreprenadbesiktningar
  • med mera