Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kyrkliga kulturminnen och Byggnadsminnen

Våra uppdrag i stort sett handlar om underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Se våra projekt på kartan och projektbeskrivning under varje län

Hässjö Kyrka

Hässjö Ljustorp Tynderö församling


Uppdrag 2019

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till restaurering av kyrktorn.


Uppdrag 2020

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till restaurering av kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • 2019 utfört en Statusbesiktning av skador på kyrktorn
 • 2019 tagit fram Uppmätningsritningar av tornkonstruktion
 • 2019 utfört en Rötskadeutredning med resistograph
 • 2019 tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012
 • 2019 tagit fram Förslag till åtgärder på tak och bärande konstruktion
 • 2019 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2020 tagit fram Konstruktionritningar
 • 2020 tagit fram fristående Teknisk beskrivning samt Mängdförteckning
 • 2020 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till trä- och plåtarbeten

Bjärtrå Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2018

Vi har tagit fram bygghandlingar till underhållsåtgärder på långhuset.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Läckageutredning på långhus i anslutning till torn
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Ramsele Kyrka och Klockstapel

Ramsele Edsele församling


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram bygghandlingar till utvändiga underhållsåtgärder på kyrkan och klockstapeln.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av taktäckningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • tagit fram projektanpassade Tillverknings- och Detaljritningar till takarbeten

Skogs Stallar

Kramfors pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av tak och grund
 • tagit fram Uppmätningsritningar av tak
 • tagit fram Rambeskrivning till tak- och grundåtgärder

Holms Kyrka

Indalens pastorat


Uppdrag 2016

I samarbete med Anette Lund Contexto AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen till åtgärder på bärande konstruktion.

Uppdrag 2017

Vi har tagit fram bygghandlingar till åtgärder på bärande konstruktion.


Vintish Consulting AB har

 • 2016 utfört en Statusbesiktning av bärande konstruktion
 • 2016 tagit fram Uppmätningsritningar av bärande konstruktion
 • 2016 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2016 tagit fram Förslag till åtgärder på bärande konstruktion
 • 2017 utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • 2017 tagit fram Konstruktionsdokumentation och ritningar till åtgärder
 • 2017 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2017 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Bydalens Kapell och Klockstapel

Sköns församling


Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändiga underhållsåtgärder på tak.

Uppdrag 2017

I samarbete med Anette Lund Contexto AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och bygghandlingar till takkomplettering med snörasskydd.


Vintish Consulting AB har

 • 2016 utfört en Syn av taktäckningar
 • 2016 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2016 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till takarbeten
 • 2017 tagit fram Uppmätningsritning av tak
 • 2017 tagit fram Tillverknings- och Monteringsritningar till snörasskydd

Attmars Kyrka och Klockstapel

Tuna Attmars församling


Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändiga underhållsåtgärder på klockstapel och stigport samt till utvändig restaurering av kyrkan.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av taktäckningar
 • tagit fram Uppmätningsritning av tak
 • tagit fram Tekniska beskrivningar i anslutning till Hus AMA 14
 • tagit fram projektanpassade Detalj- och Tillverkningsritningar till takarbeten

Sköns Kyrka

Sköns församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till utvändig restaurering.

Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av taktäckningar
 • 2015 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2015 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar
 • 2016 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2016 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Sollefteå Kyrka

Sollefteå Boteå pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändiga underhållsåtgärder.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi följt upp entreprenadarbeten.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av taktäckningar
 • 2015 tagit fram Uppmätningsritning av tak
 • 2015 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2015 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2017 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Edsele Kyrka

Ramsele Edsele församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av plåtanslutningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Långsele Kyrka

Långsele Graninge Helgums pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till ny skivtäckning av kopparplåt på kyrktorn.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi följt upp entreprenadarbeten och tagit fram bygghandlingar till byte av rötskadad bärande konstruktionsdelar på kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av kyrktorn
 • 2015 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till Hus AMA 14
 • 2015 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2017 utfört en Statusbesiktning av bärande konstruktion
 • 2017 tagit fram Konstruktionsritningar
 • 2017 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Ullångers Kapell

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till ombyggnad av kapell.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av befintlig konstruktion
 • tagit fram Teknisk beskrivning och ritningar

Vibyggerå Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram bygghandlingar till ny trappa med handikapramp.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn och uppmätning av huvudentré
 • tagit fram Ritningsförslag till ny trappa med handikapramp av rampgaller och av stenbelagd betong

Styrnäs Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till utvändig restaurering.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Statusbesiktning av befintliga taktäckningar
 • 2015 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2015 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar
 • 2017 tagit fram Uppmätningsritningar av fasader och bärverk
 • 2017 utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • 2017 tagit fram Konstruktionsdokumentation och ritningar till långhus
 • 2017 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14
 • 2017 tagit projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten

Nora Kyrka

Kramfors pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till underhållsåtgärder på långhustak.

Uppdrag 2018

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till restaurering av kyrktorn.

Uppdrag 2019

I samarbete med Hifab AB har vi utfört statusbesiktning och utredningar på kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Läckageutredning på långhustak
 • 2015 tagit fram Teknisk beskrivning till åtgärder på långhustak
 • 2018 utfört en Syn av skador på kyrktorn
 • 2018 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2019 utfört en Statusbesiktning av kyrktorn
 • 2019 tagit fram Uppmätningsritningar av tornkonstruktion
 • 2019 utfört en Rötskadeutredning med resistograph
 • 2019 tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012

Lögdö Brukskapell

Hässjö Ljustorp Tynderö församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till ny taktäckning av kyrkspån.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av befintliga taktäckningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 11
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till takarbeten