Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kyrkliga kulturminnen och Byggnadsminnen

Våra uppdrag i stort sett handlar om underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Se våra projekt på kartan och projektbeskrivning under varje län

Kårböle Kyrka

Ljusnans pastorat


Uppdrag 2018

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen, underlag till ansökan om KAE samt förfrågningsunderlag till förstärkning av bärande konstruktion på långhus.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av bärande konstruktion på långhus
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram Förslag till åtgärder på bärande konstruktion
 • tagit fram Uppmätningsritning av takkonstruktion
 • utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 18
 • tagit fram Konstruktionsdokumentation och Konstruktionsritningar till åtgärder

Ljusne Kyrka

Söderala pastorat


Uppdrag 2018

I samarbete med David P Konsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen, underlag till ansökan om KAE samt förfrågningsunderlag till exteriör restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av taktäckningar och bärande konstruktion
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar och bärande konstruktion
 • tagit fram Uppmätningsritning av tak och takkonstruktion
 • tagit fram fristående Teknisk beskrivning med ritningar till plåtarbeten

Högs Klockstapel

Forsa Högs församling


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till utvändig restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14
 • tagit fram projektanpassade Tillverknings- och Detaljritningar till takarbeten

Färila Kyrka

Ljusnans pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till exteriör restaurering.

Uppdrag 2018

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till exteriör restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2017 utfört en Statusbesiktning av bärande konstruktion
 • 2017 tagit fram Förslag till åtgärder på bärande konstruktion
 • 2018 utfört Rötskadeutredning med resistograph på kyrktorn
 • 2018 utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • 2018 tagit fram fristående Teknisk beskrivning
 • 2018 tagit fram Konstruktionsdokumentation och Konstruktionsritningar
 • 2018 varit Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen
 • 2018 tagit fram Relationsritningar

Los Kyrka

Ljusnans pastorat


Uppdrag 2016

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen till rivning av pannrum.

Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till exteriör restaurering.

Uppdrag 2018

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till rivning av pannrum och till exteriör restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2016 utfört en Syn av pannrum
 • 2016 tagit fram Uppmätningsritningar av fasader
 • 2017 utfört en Statusbesiktning av taktäckningar och konstruktion
 • 2018 tagit fram Rambeskrivning till rivning av pannrum
 • 2018 tagit fram fristående Teknisk beskrivning med ritningar till nytt spåntak
 • 2018 tagit fram Ritningar till åskskyddsanläggning och markarbeten