Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kyrkliga kulturminnen och Byggnadsminnen

Våra uppdrag i stort sett handlar om underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Se våra projekt på kartan och projektbeskrivning under varje län

Nyhems Kyrka

Bräcke Revsunds pastorat


Uppdrag 2019

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till byte av taktäckning.

Uppdrag 2020

Vi har tagit fram åtgärderdspresentation.


Vintish Consulting AB har

 • 2019 utfört en Statusbesiktning av tak och bärverk på långhus
 • 2019 tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012
 • 2019 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar och bärande konstruktion
 • 2019 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2020 tagit fram Takplan med åtgärdspresentation

Överhogdals Kyrka

Härjedalens pastorat


Uppdrag 2018

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till restaurering av den hela byggnaden.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av taktäckningar, bärverk och mark
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar, bärande konstruktion och mark
 • tagit fram Byggkostnadskalkyl

Kyrkås nya Kyrka

Häggenäs Lit Kyrkås församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om KAE till åtgärder på kyrktorn.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av kyrktorn
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram Förslag till vidare utredningar

Brunflo Kyrka och Gravkapell

Brunflo Lockne Marieby Näs pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till exteriör restaurering av kyrkobyggnader.


Uppdrag 2020

I samarbete med David P Konsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till huvuddel 1 - omläggning av skiffertak.


Vintish Consulting AB har

 • 2017 utfört en Statusbesiktning av befintliga taktäckningar
 • 2017 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2017 tagit fram Förslag till åtgärder på kyrkan och gravkapellet
 • 2017 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2020 tagit fram fristående Teknisk beskrivning samt mängdförteckning till omläggning av skiffertak
 • 2020 tagit fram projektanpassade Detaljritningar för takarbeten

Kalls Kyrka

Undersåkers Kalls församling


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om för tillstånd hos Länsstyrelsen, underlag till ansökan om KAE och förfrågningsunderlag till förstärkning av bristande bärande konstruktion.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Statusbesiktning av befintlig bärande konstruktion
 • tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • tagit fram Förslag till åtgärder på bärande konstruktion
 • tagit fram Uppmätningsritningar av takkonstruktion på långhus
 • utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • tagit fram Konstruktionsdokumentation och ritningar till åtgärder
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14

Marby nya Kyrka

Västra Storsjöbygdens församling


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till exteriöra underhållsåtgärder på lånhustak.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av befintliga taktäckningar
 • tagit fram Uppmätningsritningar av takkonstruktion på långhus
 • utfört Konstruktionsberäkningar och Dimensioneringskontroll
 • tagit fram Konstruktionsdokumentation
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till takarbeten

Ljusnedals Kyrka

Härjedalens pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till exteriör restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av taktäckningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning för tillfälliga åtgärder
 • tagit fram Uppmätningsritningar av fasader

Funäsdalens Kyrka

Härjedalens pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till exteriör restaurering.

Uppdrag 2018

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förslag till invändig ombyggnad av bänkar och värmesystem.


Vintish Consulting AB har

 • 2017 utfört en Statusbesiktning av befintliga taktäckningar
 • 2017 tagit fram Teknisk beskrivning för tillfälliga åtgärder
 • 2017 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2017 tagit fram Förslag till åtgärder på tak
 • 2018 tagit fram Förslag till invändig ombyggnad av kyrkbänkar

Tännäs Kyrka

Härjedalens pastorat


Uppdrag 2017

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag för ansökan om KAE till exteriör restaurering.

Uppdrag 2018

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till exteriör restaurering.


Vintish Consulting AB har

 • 2017 har utfört en Statusbesiktning av taktäckningar och grund
 • 2017 tagit fram Teknisk beskrivning för tillfälliga åtgärder
 • 2017 tagit fram Beskrivning av befintligt utförande, skador och brister
 • 2017 tagit fram Förslag till åtgärder
 • 2017 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2018 tagit fram Uppmätningsritningar av fasader
 • 2018 tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 14
 • 2018 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2018 tagit fram Ritningar till åskskyddsanläggning och dränering
 • 2018 utfört kontroll av entreprenadarbeten

Revsunds Kyrka

Bräcke Revsunds pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram bygghandlingar till exteriör restaurering av fasader.

Uppdrag 2019

I samarbete med Hifab AB har vi tagit fram underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och underlag till ansökan om KAE till omläggning av skiffertak.

Uppdrag 2020

Vi har tagit fram åtgärderdspresentation.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 utfört en Syn av befintliga taktäckningar
 • 2015 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2019 utfört en Statusbesiktning av taktäckningar på långhus och sakristian
 • 2019 tagit fram Tillstånds- och Risk klassificering enligt SS-EN 16096:2012
 • 2019 tagit fram Förslag till åtgärder på taktäckningar och takkonstruktion
 • 2019 tagit fram Byggkostnadskalkyl
 • 2020 tagit fram Takplan med åtgärdspresentation

Aspås Kyrka

Krokoms pastorat


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till exteriör restaurering.

Uppdrag 2018

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram bygglovhandlingar och förfrågningsunderlag till en ny trappa med handikapramp av betong med kalkstensbeläggning.


Vintish Consulting AB har

 • 2015 tagit fram projektanpassade Detaljritningar till plåtarbeten
 • 2018 tagit fram Bygglovhandling till en trappa med handikapramp
 • 2018 tagit fram Bygghandlingar i form av A-ritningar och K-ritningar

Sunne Kyrka

Frösö Sunne Norderö församling


Uppdrag 2015

I samarbete med Byggkultur Mittkonsult AB har vi tagit fram förfrågningsunderlag till omläggning av skiffertak.


Vintish Consulting AB har

 • utfört en Syn av befintliga taktäckningar
 • tagit fram Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Hus 11
 • tagit fram projektanpassade Detaljritningar till takarbeten