Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag
Läs mer på LinkedIn

Alexander Vintish

Kontrollansvarig enligt PBL,

Konstruktör, Besiktningsman,

Sakkunnig taksäkerhet

Plåtkonsult

 

+46 72 74 11 880


Alex@vintish.consultingSBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL
Certifierade personer Boverket

Alexander Vintish, 39 år, ägare av Vintish Consulting AB sedan 2015 som sysslar med utredningar och projekteringsuppdrag rörande bärande konstruktion och taktäckningar på byggnadsminnen och kulturminnen men även större byggnadsverk. Jag är utbildad byggnadsingenjör och certifierad kontrollansvarig. Mina erfarenheter är byggnadskonstruktör, besiktningsman, kontrollansvarig, arbetsledare och byggnadsplåtslagare. Som byggnadsingenjör har jag arbetat ca 9 år och som hantverkare ca 10 år.


Multrå Kyrka 2013

UTBILDNING


2006 - 2011

Byggnadsingenjör (universitetsutbildning på avancerad nivå)

Universitet: Latvia University av Life Sciences and Technologies2001 - 2002

Civil Engineering

Universitet: Riga Technical University


1998 - 2001

Mathematics and Computer Science

Gymnasiet: NDG
KOMPETENS

 

Arkitektur och konstruktion av bostäder, kontorslokaler, samlingslokaler, affärslokaler, lantbrukslokaler och vattenkraftverk.

 

Bärverk av trä, stål, betong och glas.

 

Värme, ventilation och sanitet.

 

Mark och grund.

 

Träbroar och vägar.

KURSER

BAS-P och BAS-U grundkurs, EGA

2022

Entreprenadjuridik I, Novo

2021

Hygrothermal Risk Assessment for Building Performance, Dublin School of Architecture

2021

Entreprenadbesiktning, EGA

2019

KA-Symposium, SBR expertgrupp Kontrollansvarig enl. PBL

2019

Behörig Kulturbyggnader, Hantverkslaboratoriet

2018

Putsade fasader, SBR

2018

Kontrollplaner enl. PBL, Byggutbildarna

2017

Sakkunnig Taksäkerhet, Taksäkerhetskommittén

2017

KA-praktisk tillämpning, SBR

2016

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen, SBR

2016

AMA beskrivningsteknik, Novo

2015

Rheinzink, Certifikat B

2009

Rheinzink, Certifikat A

2006